LES FÒBIES, HOMENATGE 2015 DEL FESTIVAL

És sabut que existeixen fòbies per a tots els gustos o, en aquest cas, disgustos: por a empassar, als pallassos, a les agulles, als espais oberts i també als tancats, als ninots, als botons, al vi, a les closques dels cacauets, a un mateix; por als colors, al semen, als dentistes… a tot, absolutament a tot. Per qüestions de temps i espai, també és sabut que les nostres retrospectives no donen per a gaire, però, tot i així, efectivament, l’edició d’aquest any 2015 la dedicarem a les FÒBIES, tant a les representades com a les que es puguin produir en l’espectador pel que ha vist. Esperem, però, que mutin en fílies per tot el que us ofereix el Festival i que qui pateixi alguna fòbia, surti com nou després d’un tractament de xoc com aquest, encara que hagi de ser equiparable als que Paul Michael Glaser descarregava sobre els seus pacients a Phobia (John Huston, 1980). No serà aquesta pel·lícula l’única de les candidates a ser projectades: el ventall és tan ampli que ens podem remetre tant a Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) o Repulsión (Roman Polanski, 1965), com a Imprint (Takashi Miike, 2006), Citadel (Claran Foy, 2012) o Spider (David Cronenberg, 2002). Queda dit.

Homenatge 2015

Molins 2015 |