Presentem el 1er “CONCURS DE VÍDEOS DE TERROR DE 20” VIA TWITTER”, aquestes en son les bases:

BASES 1er “CONCURS DE VÍDEOS DE TERROR DE 20 SEGONS VIA TWITTER”

CONDICIONS GENERALS

1.- L’àmbit de participació es internacional.

2.- Pots enviar tants videos con vulguis, però amb una durada màxima de 20s per video.

3.- Es valorarà que els vídeos estiguin relacionats amb les fòbies, leitmotiv d’aquesta edició del Festival.

4.- Els concursants seran els únics responsables de que el seu vídeo no vulneri els drets de terceres persones. L’organització quedarà lliure de qualsevol responsabilitat.

INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ

1.- Els vídeos han de ser publicats a Twitter amb l’etiqueta #TerrorMolins.

2.- Els vídeos hauran de ser inserits a Twitter, no s’acceptaran vídeos via enllaç extern.

3.- Els vídeos participants hauran d’haver estat tuitejats amb data posterior al 31/08/2015 i anterior al 15/10/2015.(allarguem la data limit fins el 25/10/2015)

4.- El usuari que tuitegi un vídeo a concurs haurà de seguir el compte Concurs Videos TW Catdel Festival a Twitter @terrormolins per si fos necessari contactar a través de MD.

5.- Entre tots els vídeos tuitejats que s’ajustin a les condicions exposades, un Jurat serà qui decideixi els guanyadors.

6.- El Festival es reserva el dret de projectar els vídeos participats amb el consentiment implícit dels seus autors al participar al Concurs.

JURAT I PREMIS

1.- Un Jurat format per membres de l’organització del Festival decidirà els següents premis:

-1er Premi

-2on Premi

2.- Els vídeos a competició optaran als següents premis:

– Acreditació pel Festival de Terror de Molins de rei 2015 i Pack de pel·lícules.

– Pack de pel·lícules

3.- Els premis no podran ser declarats ex aequos.

4.- Els premis podran declarar-se deserts en el cas que el Jurat ho consideri oportú.

5.- El Jurat es reserva el dret a concedir mencions especials als vídeos participants.

ACLARIMENTS FINALS

1.- La participació al Concurs implica l’acceptació íntegra de les bases.

2.- Els organitzadors del Festival resoldran, al seu criteri, qualsevol eventualitat.

3.- L’organització es reserva el dret de modificar les bases amb notificació prèvia.

Llarga vida al terror!

concurs_catala

1er CONCURS DE VÍDEOS DE TERROR DE 20 SEGONS VIA TWITTER

Conc.20 seg., Molins 2015 |