Al 1976 oferiem las 16 Hores de Cinema de Terror per 300 pessetes, que son 1,80 euros aproximadament.

Edició IV

|