Les 16 hores es converteixen en el que son actualment, 12 Horas de Cine de Terror.

Edició V

|