L’any de la polèmica esquela alegòrica promocional del Festival.

Edició X

|