En aquella edició les 12 Hores han de sobreposar-se a una mostra de cinema similar celebrada pocs dies abans.

Edició XII

|