Al 2001 les 12 Hores es traslladen al mes d’octubre, deixant l’estiu per sempre.

Edició XVII 12 Hores de Terror

|