Al 2006 presentem el primer spot del TerrorMolins, realitzat per en Paco Ruiz, que segueix sent el responsable dels spots anuals encara a dia d’avui.

Primer spot de TV del Festival

|