AULA DE TERROR és un projecte transversal a tot el Festival que vertebra les seves estratègies i activitats educatives orientades a fomentar el coneixement del llenguatge cinematogràfic i del cinema de gènere. Inclou propostes adaptades tant a ciutadania en general com especialment a alumnat de Primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.

Es compon de diferents activitats i continguts, ja siguin en format presencial com online a través de TerrorMolinsTV i TerrorKids TV. Parteix d’aquesta oferta es concentra durant els dies de realització del Festival.

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració i la creativitat de moltes entitats, col·lectius, institucions i particulars. Si et motiva, no dubtis a sumar-te o enviar-nos els teus suggeriments i idees a aquest email.

El valor educatiu del cinema

El cinema té un gran valor educatiu a diferents nivells. És un gran transmissor de diversitat i ens ensenya mirades i cultures molt diverses i plurals, provinents de qualsevol part del món. A través seu experimentem emocions, afrontem situacions i exercitem raonaments moltes vegades difícils de trobar al nostre dia a dia. Gràcies al cinema, aprenem i reforcem valors positius com l’amor, el respecte a la vida, l’amistat, la resiliència, la igualtat, etc. I també ens enfronta a valors negatius mostrant com plantar-los cara.

El cinema com a recurs didàctic

En la seva gran riquesa, el cinema possibilita molts usos com a eina didàctica, com ara:

 • Activitats acadèmiques per desenvolupar destreses com ara l’expressió oral i escrita i el pensament crític.
 • Provocar el debat sobre un tema o un problema.
 • Il·lustrar temes, períodes històrics i conflictes.
 • Observar experiències, també aquelles a què no es té accés.
 • Introduir l’anàlisi narrativa.
 • Catalitzar emocions.
 • Facilitar el diàleg sobre temes transversals.
 • Atendre la diversitat. Això inclou donar suport a joves amb necessitats especials i nouvinguts.
 • Promoure activitats a aules especials.
 • Fomentar la sensibilitat lingüística sobre les llengües nacionals i estrangeres: l’idioma original del film no condiciona el de la sessió de treball i viceversa.

A més, el cinema té un gran poder d’atracció i de foment de la creativitat, que podem aprofitar per generar estratègies que augmentin l’interès de les activitats que plantegem i agudicin l’observació dels participants. És clau, doncs, que les activitats es planifiquin amb cura i anticipació, dissenyant-les per contemplar diferents estratègies d’aproximació i fent una preparació detallada amb els participants abans del visionat de l’obra.

Línies actuals d'acció del projecte
 • Foment del gust literari i les destreses lingüístiques

 • Foment del coneixement de l’art cinematogràfic i de la mirada crítica

 • Foment de la creativitat i lexpressió audiovisual

 • Foment del coneixement de la gestió cultural aplicada a la programació d´un festival de cinema

 • Aliances amb altres festivals

ACTIVITATS I RECURSOS AULA DE TERROR

Algunes activitats i recursos només estan disponibles durant les dates de realització del Festival. Consulteu-les en detall per saber quan es realitzen així com els terminis d’inscripció.

WEBS D’INTERÈS

COL·LABOREN