Gènere al Gènere és un projecte transversal a tot el festival que vertebra les seves estratègies i activitats de visibilització i anàlisi en clau de perspectiva de gènere, mirada inclusiva i foment de la diversitat dins del sector audiovisual.

Què és la Perspectiva de Gènere al cinema?

Ser conscient que hi ha un fort biaix, factual i demostrable, quant a equip i temàtiques, a la producció audiovisual anual, que limita la capacitat del setè art per educar en la diversitat. Hi ha produccions que escapen a aquest biaix, però queden invisibilitzades tant per nombre com pel relat que crea l’hegemonia majoritària, que influeix en els codis de percepció i anàlisi, en una retroalimentació que es perpetua.

Línies actuals d'acció del projecte
 • Anàlisi estadística de l’evolució a la recepció, programació i premiació d’obres amb perspectiva de gènere
 • Potenciar la inscripció i la selecció d’obres amb perspectiva de gènere
 • Conscienciació del públic
 • Anàlisi de/des/per al sector cinematogràfic
 • Equitat en la presència de professionals i artistes
 • Diversitat en la presència de professionals i artistes
 • Formació continuada de l’equip
 • Creació d’aliances amb entitats i activistes
Punts lila al Festival

Un Punt Lila és un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i masclistes als espais públics, així com d’assessorament i actuació en cas que se’n produeixi alguna. Les seves principals funcions són doncs: SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ i ATENCIÓ.

El 2022, el Festival va iniciar les seves actuacions relacionades amb oferir a la seva comunitat Punts Lila durant la realització de les seves activitats. Va constar de les accions següents:

 • Formació interna del staff: Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei i la Regidoria de feminismes i LGTBI, l’equip del Festival va rebre una formació per part de la Fundació AGI sobre les funcions dels Punts Lila i la importància de convertir-se en agents liles durant el Festival.
 • Punts liles informatius: Les sales principals del Festival estaven dotades de punts o àrees específiques a cada Hall d’entrada amb informació detallada.
 • Punt lila al Karaoke: Durant un dels nostres esdeveniments més festius, seguint les indicacions de formadores professionals, vam tenir un punt lila amb agents especialitzades.

Els feedbacks rebuts després de fer aquestes accions confirmen l’encert de la presència dels punts liles, ja que les persones assistents ens mostraven la seva confiança en l’esdeveniment i la sensació de seguretat personal que sentien gràcies a la seva existència. Aquesta és una iniciativa que volem continuar a futur mentre calgui.

Links d’interès:

 1. Punt lila – Polítiques d’igualtat – Diputació de Barcelona
 2. PUNT LILA MUNICIPAL – Diputació de Barcelona
 3. Violència masclista – Departament d’Interior – Gencat
 4. Fundació AGI – Assistència i Gestió Integral
Descarga l'Informe Gènere al Gènere 2022

RECURSOS I EINES

Explorem recursos i eines tant internes, creades pel nostre festival, com externes

REPRESENTATIVIDAD MUJERES PROFESIONALES EN EL MEDIO AUDIOVISUAL

34%

càrrecs de responsabilitat
en ficció

31%

càrrecs de responsabilitat
en documental

29%

càrrecs de responsabilitat
en animació

Direcció 19% – So 19% – Direcció de fotografia 15% – Composició musical 11%
Producció 32% – Muntatge 26% – Guió 26% – Efectes especials 26%
Direcció de producció 59% – Direcció artística 55%
Maquillatge i perruqueria 74%
Diseny de vestuari 88%

Font: Mujer y redes sociales, EUNSA. 2022. Datos: CIMA (2020)

COL·LABORADORES