Membre de la Méliès International Festivals Federation, TAC Terror Arreu de Catalunya i Catalunya Film Festivals, el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei renova el seu acord amb Ventana Sur per tenir una forta presència dins la secció Blood Window, a través de tres accions de gran rellevància: la concessió de dos premis i l’apadrianament d’un dels projectes finalistes.

La relació entre ambdues entitats va començar el 2021, quan TerrorMolins va col·laborar estretament a el 1r Encuentro de Productoras Iberoamericanas organizado en Ventana Sur, pensat com a esdeveniment que continuava la tasca realitzada al I Fòrum de Coproducció Argentina-Espanya organitzat juntament amb les associacions APIMA (Argentina) ) i PAC (Espanya). El 2022, la relació va crear substancialment amb el lliurament d’un “Premi TerrorMolins” a Blood Window així com l’apadrinament d’un dels projectes finalistes d’aquesta secció. Aquest any 2023, a més d’altres accions que s’estan pensant a futur, s’hi suma un nou premi relacionat amb el Fòrum de Coproducció que el Festival organitza.

Ventana Sur és el mercat de cinema llatinoamericà més important del món, organitzat a Buenos Aires (Argentina) per lnstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) i el Marché du Film del Festival de Cannes. Blood Window és la seva plataforma específica de promoció per a cineastes llatinoamericans especialitzats en cinema de terror i gènere fantàstic. Fant.Latina és el seu programa per donar visibilitat al treball de realitzadores llatinoamericanes.

Premi '' TerrorMolins Horror Talent '' / Blood Window - Ventana Sur

El premi consistirà a seleccionar un projecte de llargmetratge entre tots els que es presentin a la selecció finalista de Blood Window, incloent la seva secció Fant.Latina, oferint-lo assistir a la següent edició de Terrormolins com a projecte finalista dins de les seves Jornades Professionals, on serà presentat a les productores assistents. El premi cobreix les despeses del viatge i l’allotjament d’un representant del projecte (director o productora). Depenent de les possibilitats pressupostàries i condicions sanitàries, en modalitat en línia o presencial.

El procés de selecció constarà d’una reunió virtual amb cadascun dels projectes de llargmetratge presentats com a finalistes a Blood Window, incloent-hi la secció Fant.Latina. La selecció es farà en base a factors com la qualitat intrínseca del projecte o la seva viabilitat, entre d’altres, i possibilitarà que el projecte mostri el logotip de TerrorMolins al seu dossier i altres elements de packaging per visibilitzar aquest reconeixement.

Les Jornades Professionals de TerrorMolins estan plantejades com a punt de trobada entre cineastes emergents de gènere de terror i fantàstic, i la indústria del cinema, amb el propòsit d’oferir un espai propici per a la creació de xarxes, l’intercanvi i la millora de coneixements, la maduració de projectes i el matchmaking.

-¡- PROJECTES PREMIATS ANTERIORMENT -¡-

Premi “TerrorMolins Horror Talent” / Blood Window 2023

LA MUJER QUE SOÑABA BAJO EL AGUA
Dir: Ale García y Carla Sierra | Prod: La Palma de Oro Films (Mèxic)
participant a secció Fant.Latina (+info)

Premi “TerrorMolins Horror Talent” / Blood Window 2022

LA REINA / THE QUEEN
Dir: Jimena Monteoliva | Prod: Crudo Films (Argentina)
participant a secció Fant.Latina (+info)

Premi '' TerrorMolins Coproduction Forum '' / Blood Window - Ventana Sur

TerrorMolins seleccionarà un projecte de llargmetratge entre tots els que es presentin a la selecció finalista de Blood Window, incloent la seva secció Fant.Latina, que destaqui especialment pel seu potencial com a possible coproducció iberoamericana.

El premi consistirà que el projecte pugui triar entre una de les dues opcions següents, en funció del que els seus responsables considerin més profitós segons sigui l’estadi de desenvolupament en el que es trobi:

  • Opció 1: Participar com a projecte finalista a la següent edició del Fòrum de Coproducció TerrorMolins (nov.2024)
  • Opció 2: Tenir reunions online “one to one” amb productores assistents a l’anterior edició del Fòrum de Coproducció TerrorMolins (*)

(*) Si el projecte guanyador del Premi escull la “0pció 2”, TerrorMolins s’encarregarà de fer arribar el seu dossier a les productores assistents a l’anterior edició del Fòrum de Coproducció. Les productores que es mostrin interessades seran posades en contacte amb les persones responsables del projecte.

El procés de selecció pot incloure la sol·licitud d’una reunió virtual amb algun dels projectes de llargmetratge presentats com a finalistes a Blood Window, incloent-hi la secció Fant.Latina. La selecció es farà en base al potencial del projecte com a possible coproducció iberoamericana, i inclourà altres factors com la qualitat intrínseca del projecte o la seva viabilitat, entre d’altres, i comportarà que el projecte pugui mostrar el logotip de TerrorMolins al seu dossier i altres elements de packaging per visibilitzar aquest reconeixement.

El Fòrum de Coproducció TerrorMolins és una trobada creada per i per a productors independents amb l’objectiu de crear una xarxa on compartir experiència i coneixements, així com generar coproduccions. Està coorganitzat conjuntament per TerrorMolins i les associacions de productores independents APIMA (Argentina) i PAC (Espanya).

-¡- PROJECTES PREMIATS ANTERIORMENT -¡-

Premi “Terrormolins Coproduction Forum” / Blood Window 2022

AL FINAL DE LA NOCHE
Dir: Jorge Navas | Prod: Marginal Cine (Colombia)

Projecte finalista Blood Window apadrinat per TerrorMolins

TerrorMolins seleccionarà un projecte de terror dentre tots els rebuts per Ventana Sur, per participar dins de la selecció final de Blood Window. Aquesta selecció tindrà relació amb factors com la qualitat intrínseca del projecte o la seva viabilitat, i possibilitarà que el projecte mostri el logotip de TerrorMolins al seu dossier i altres elements de packaging per visibilitzar aquest reconeixement, ajudant-lo així a augmentar la seva visibilitat i despertar més interès en la indústria.

-¡- PROJECTES APADRINATS ANTERIORMENT -¡-

Projecte apadrinat com a finalista Blood Window 2023

AL FINAL DE LA NOCHE
Dir: Jorge Navas | Prod: Marginal Cine (Colombia)

Projecte apadrinat com a finalista Blood Window 2022

LA ÚLTIMA BRUJA / THE LAST WITCH
Dir: Alberto Serra | Prod: Frysha Boilard | Wp Films S.A. (Panamá)